Begjin juny leit yn de boekwinkel

Testamint fan de siel

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne …

In bloedmoaie nije roman fan Hylke Speerstra

Nijs

Fryske Anjer útrikt troch CdK Brok

Freed 10 novimber 2023

'Eeuwig talent' Hylke Speerstra ontvangt de Fryske Anjer en duizendpoot Anne-Goaitske Breteler de Talintpriis

Tekst Maria Del Grosso | Foto Jacob van Essen | 10 november 2023

Verhalenvertellers Hylke Speerstra en Anne-Goaitske Breteler zijn vrijdag in woorden en met een geldbedrag geëerd voor hun werk. Spe... lês fierder

alle artikelen