Bij nacht en ontij

Jier
1975
ISBN:
9789022819449

Bij nacht en ontij. Slepers - Bergers - Baggeraars. In dit boek zijn herinneringen gebundeld van een aantal markante Nederlanders. Het zijn de levensverhalen van mannen die er onbewust voor hebben gezorgd dat ons land een faam verwierf in de wereld van de zeesleep- en bergingsvaart, het baggerbedrijf en de scheepsbouw.