De koude kruistocht

Jier
2009
ISBN:
9789056152116

Elf nieuwe schaatsverhalen van Hylke Speerstra, geschreven t.g.v. het 100-jarig jubileum van de vereniging De Friesche Elf Steden. Het zijn elf verhalen vol humor en dramatiek, liefde en hartstocht en soms zelfs list en bedrog. De schrijver schetst een indringend en vaak ontroerend beeld van de manier waarop in de twintigste (én de eenentwintigste) eeuw de ijswinter in het algemeen en de Elfstedentocht in het bijzonder werden beleefd.