De laatste echte schippers

Jier
1973
ISBN:
9789022819173

Nog geen veertig jaar geleden ging het grootste deel van het vrachtvervoer in Nederland over het water, met zeilschepen. Schippers en hun stuurmanskunst dreigen echter verloren te gaan. Het is daarom belangwekkend de schippers van toen aan het woord te laten, om nog zoveel mogelijk uit die voorbije periode vast te leggen.
Een belangrijk aspect van het documentaire karakter van het boek vormen de illustraties. Speurwerk in oude fotoarchieven en prentbriefkaartenverzamelingen heeft het mogelijk gemaakt iets van de schoonheid van deze schepen en hun karakteristieke verschijning in het Hollandse land schap te laten herleven.
Een belangrijke bijdrage tot de geschiedschrijving van de Nederlandse binnenvaart en tevens een boeiend ‘document humain'.