De troostvogel

Jier
2013
ISBN:
9789025438678

Het verhaal van twee Friese families
In De Troostvogel volgt Hylke Speerstra het spoor van twee arme families uit Hichtum, Friesland. De ene stapt in 1911 op de boot naar Amerika om in het droge en arme South-Dakota maar moeizaam te overleven. De ander zoekt haar heil in Duitsland, niet alleen als boerenarbeiders, maar ook in politiek opzicht.

De verhalen van de twee families komen bij elkaar als twee nakomelingen aan het oorlogsfront belanden: de ene als aanvaller en bezetter, de ander als bevrijder van Europa; de ene als winnaar, de ander als verliezer. De twee kanten van de verschrikkingen van het oorlogsgeweld staan opeens oog in oog.

Hylke Speerstra (1936) was hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Van hem verschenen onder andere De koude erfenis, De voorbije vloot en Het wrede paradijs, boeken waarin de geschiedenis van Nederland op indrukwekkende en persoonlijke manier over het voetlicht worden gebracht. Er zijn er tienduizenden verkocht.
'Hylke Speerstra verzamelde overgeleverde verhalen van streekbewoners, dook in archieven en dagboeken, en schreef een prachtig boek.' - De Volkskrant

Speerstra brengt een alledaagse werkelijkheid soms zo dichtbij dat die je naar de strot grijpt.'- Dagblad van het Noorden