Gehoord en gezien

Sneon 19 juny 2021

Gehoord en gezien

Yn de 'Gehoord en gezien' fan de Ljouwerter Krant fan 18 juni stie samar in moai stikje fan Jan Sibbel út Langwar.

GEDICHT 

Naar aanleiding van een aantal interviews met schrijver Hylke Speerstra (LC , 29 mei) verbaasde het lezer Jan Sibbel uit Langweer dat Speerstra nimmer een prijs ontving. ‘Misschien moet je, zoals ik, wel Hollander zijn om de boeken van Hylke op waarde te kunnen schatten.’ En dus maakte Sibbel een gedicht voor Speerstra...

...Hylke heeft een baard / die hem eindelijk wat ouder maakt. / Hij oogde altijd zó jong, zó vitaal. / Nu heeft hij de trekken / die passen bij zijn taal, zijn verhaal/ zijn oude Friese ziel. / ,,Ik bin tankber” zegt hij in De Moanne / ,,dat ik dik sechstich jier oan it pielen west ha mei it Frysk.” Te bescheiden. / De enige echte ambassadeur van Friesland / is grijs, bijna wit en wijs, maar… / kreeg voor zijn boeken nooit een prijs. / Bij al zijn verhalen die medemenselijkheid / uitstralen en universele waarden past een / standbeeld, dankbaarheid en diepe buiging.